Affärsutvecklingsprogram

Affärsutvecklingsprogram
Är ett affärsstöd för små och medelstora företag som vill växa och utveckla sin
verksamhet.
Syftet och mål: Efter dagarna ska deltagarna uppleva ökad inspiration, större
motivation för utveckling och tillväxt. Bygga nätverk med de andra deltagarna.
Uppbyggnad: Programlektioner totalt 8 stycken. Innehåller bl.a finansierings
strategi, företagets mission, SWOT-analys, kommunikation, förändringsarbete.
Genomförande: Vardagar, dagtid. 4 heldagar, en dag i veckan eller enl. önskemål.
Gruppen består av 6-8 personer.

May 5, 2016 | Posted by | Comments Off on Affärsutvecklingsprogram
Premium Wordpress Themes by UFO Themes