Effekter av programmen

De vanligaste upplevda effekterna från program utvecklade av Mats Holmér:

 • har mer tid
 • minskad stress
 • bättre självkännedom och självinsikt
 • bättre planering
 • arbetar mer strukturerat och effektivt
 • fokus på de viktigaste uppgifterna
 • delegerar mer
 • bättre uppföljning och kontroll
 • ger mer feedback och stöd
 • bättre samspel med personalen
 • ökad motivation
 • ändrade tankevanor
 • lägger mig inte i allt
 • agerar mer resultatorienterat
 • stannar upp och reflekterar
 • tar fler beslut
 • bättre och tydligare kommunikation
 • blivit tydligare i ledarskapet
 • tydligare organisation
 • bättre lönsamhet

Därtill personliga vinster, främst:

 • mer tid med familjen
 • börjat motionera
 • bättre självkännedom och självinsikt