HKFs hållbara företagande

HKF för miljö och hälsas miljöpolicy

Enligt miljöpolicyn ska företaget arbeta för ett långsiktigt uthålligt samhälle och göra detta genom att
bland annat integrera miljö- och kretsloppstänkandet i företagets verksamhet. Miljöpolicyn är ett
redskap för att skapa grönare ögon i företaget, enkel att omsätta i praktiken och lättförståelig.

Hållbart företagande de 5 principerna

Checklista uppföljning av miljöarbete

Nov 1, 2014 | Posted by | Comments Off on HKFs hållbara företagande
Premium Wordpress Themes by UFO Themes