Hälsa och ledarskap

Samlad forskning och kunskap från några av världens främsta forskare inom dessa områden och som sammanförts i ett program som inte bara är teoretiskt, utan som du kan omsätta från dag ett och under resten av ditt liv.

Ur innehållet

  • Få verktyg för att ta tempen på din dagliga arbetstillfredsställelse
  • Bygg in förutsättningar för att öka din dagliga arbetstillfredsställelse
  • Öka din motivation
  • Lär dig dra ännu större nytta av dina styrkor
  • Lär dig kartlägga de viktigaste hindren för att känna det välbefinnande du önskar
  • Lär dig att komma igen efter motgångar
  • Detta gör dig till en ännu bättre ledare

Om programmet

Pärm med:
Lektioner – Analyser – Handlingsplan.
Detta arbetare du med mellan dina individuella samtal.

Personlig uppföljning med individuella samtal (Sex tillfällen)

Programmet genomförs under en period av 4-6 månader enl. dina möjligheter.

 

Nov 1, 2014 | Posted by | Comments Off on Hälsa och ledarskap
Premium Wordpress Themes by UFO Themes