Mål och motivation

Wellbeing-programmet för dig och din organisation

Alla människors arbetsglädje är personlig och unik. Så även deras motivation. Men om man kan maximera allas arbetsglädje och motivation för att nå gemensamma mål, har gränsen för vilka mål man kan nå flyttats fram ordentligt.

I det här programmet kommer du och dina kollegor att få utgå i från följande:

  • Vad ger mig arbetsglädje?
  • Vad motiverar mig?
  • Hur bygger vi in mer av detta i vår arbetsdag?
  • Hur hanterar vi hinder, och tillfälliga bakslag?
  • Hur samspelar vi och kommunicerar, för att nå våra mål?
  • På vilka sätt kan jag och mina kollegor skapa mervärde?

Om programmet

Lektioner – Analyser – Aktiviteter. Dessa arbetar ni med online.
Personliga intervjuer vid uppstart
Sex workshops under 4 – 6 månader med uppgifter emellan.

Nov 1, 2014 | Posted by | Comments Off on Mål och motivation
Premium Wordpress Themes by UFO Themes