Om HKF

HKF för miljö och hälsa

Är ett företag som arbetar med fokus på människors hälsa och där ingår vår allas miljö.
Omger vi oss med bra miljö, fysik som psykisk, mår vi bättre.
Vi behöver alltså blir bättre på att ta hand om oss själva, andra och ta vara på vår gemensamma planet.

Ägare av företaget:

Anneli Hansson.
Diplomerad ICF coach enl. International Coach Federation riktlinjer.
Övriga genomförda kurser inom hälsa: Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Etik, Vård och omsorg 1 och 2, Medicin 1.


dec2014hkflogo_mini1

Bakgrund

Hållbara affärslösningar kan göra skillnad och kan bli ett måste för de företag som vill vara ledande även efter den omställning som samhället står inför. Kan ses ur tre perspektiv: Ekonomiskt (öka vinster), socialt (skapa arbetstillfällen) och samtidigt minska miljöpåverkan.

A. Resurseffektivisering, reducerar kostnader och miljöpåverkan.

B. Återinvestera en del av besparingarna från A i  t.ex. förnybar energi och återvunna material. Säkrar resurstillgången, skapa arbetstillfällen, minska prissvängningar, och det minskar miljöpåverkan.

C. Nyskapande av produkter och tjänster för att öka möjligheten för utökad marknad, ta marknadsandelar, genom att tjäna på fördelarna som skapats med hjälp av ovanstående rader.

Vara en ledare som arbetar med förändring mot hållbarhetsmål – kräver lite extra!
För företaget och personlig hälsa är det då viktigt att få utvecklas.

Vision

– att vara det företag som andra räknar med när det gäller att leverera proffsiga ledar- och medarbetarprogram.
– att med programmen och coachernas arbete skapa en bra atmosfär både i och runt företagen.

 

 

Oct 8, 2014 | Posted by | Comments Off on Om HKF
Premium Wordpress Themes by UFO Themes