Tomas Burvall

Tomas Burvall

Diplomerad psykosyntesterapeut efter 4 års studier, motsvarar delar av högskolans
psykologutbildning. Idrottscoach och flerfaldig världsmästare.

Arbetat bl.a som chefredaktör.

May 12, 2016 | Posted by | Comments Off on Tomas Burvall
Premium Wordpress Themes by UFO Themes