Tomas Burvall

Tomas Burvall

Diplomerad psykosyntesterapeut efter 4 års studier, motsvarar delar av högskolans
psykologutbildning. Idrottscoach och flerfaldig världsmästare.

Arbetat bl.a som chefredaktör.