Idag är gratis (öppna) Wi-Fi-nätverk i stor efterfrågan på offentliga platser. antalet mobila enheter som är anslutna till internet växer ständigt. Du kan använda dem för att kontrollera din brevlåda, ta reda på nyheter och kommunicera på sociala nätverk. Men hur säkert är det? Det visar sig att det inte är så svårt att analysera oskyddad trafik, få tillgång till personuppgifter och till och med ta kontroll över någon annans dator via VPN.

För att förhindra obehörig åtkomst finns det en VPN-teknik som gör att du kan öka integriteten och säkerheten för att använda Internet. Ett VPN-nätverk är ett säkert virtuellt privat nätverk organiserat inuti eller ovanpå ett offentligt nätverk eller telekommunikationsinfrastruktur.